CONTACT 

DE   FR   AT   ES   HR   SE   NL   RO   HU   UK

en

ontwerp-radiator02

Privacy Policy

1. INLEIDING
1.1. Senia G Ltd. (hierna: Serviceprovider) exploiteert haar webshop op de the-radiators.com website (hierna: Website). Door dit document informeert de serviceprovider de gebruiker over de voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring onthult de soorten informatie die de serviceprovider verzamelt, de praktijken om ze te gebruiken en de juridische opties die gebruikers hebben met betrekking tot het verzamelen van dergelijke informatie.
1.2. Serviceprovider - als gegevensverwerker - geeft aan gebonden te zijn aan de juridische inhoud van deze kennisgeving. Dienstverlener verbindt zich ertoe dat al zijn informatieverwerking en -beheer in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving.
1.3. Service Provider verwerkt alle persoonlijke informatie met de toestemming van gebruikers en volgens toepasselijke wetgeving.
1.4. Door gebruik te maken van, toegang te krijgen tot of het downloaden van de Website, stemt de Gebruiker in met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven).
1.5. De gegevensverwerkingsprincipes en -praktijken van de serviceprovider voldoen aan de nationale en Europese wetgeving, namelijk aan de Data Protection Act 1998 (DPA) en de General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.
1.6. Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens uitsluitend totdat zij het doel van het verzamelen en gebruiken van informatie hebben bereikt. Binnen het proces voldoen ze aan alle wettelijke verplichtingen.
1.7. Dienstverlener heeft beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijk identificeerbare informatie die zij beheren te beschermen en te beveiligen.
1.8. Gegevensbeschermingsregels en -voorschriften met betrekking tot de gegevensverwerkingspraktijken van de serviceprovider worden voortdurend bijgewerkt en zijn toegankelijk op de website.
1.9. Serviceprovider behoudt zich het recht voor om de huidige privacyverklaring bij te werken. Informatie over een dergelijke update zal op de Website worden gepubliceerd.

2. NAAM VAN DATA PROCESSOR
Senia G Ltd.
Kantoor 5, The Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
Tel.: + 44 (0) 239 216 0700
Referentienummer gegevensbescherming: ZA186554

3. GEGEVENSVERWERKING VAN AANKOPEN
3.1. Het doel van gegevensverwerking is om de bestelling, levering en facturering van producten besteld op de website van de serviceprovider te voltooien in overeenstemming met de bestaande wettelijke en garantieverplichtingen.
3.2. De persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken:
       - uw naam
       - uw post- / facturatieadres
       - uw afleveradres (indien verschillend van postadres / factuuradres)
       - jouw e-mailadres
       - uw telefoonnummer (s)
3.3. Juridische basis van gegevensverwerking
       3.3.1. Het verzamelen en verwerken van gegevens wordt onderhouden volgens de toestemming van de gebruiker en de nationale en Europese wetgeving.
       3.3.2. De gebruiker geeft zijn / haar toestemming - na het lezen en accepteren van de huidige privacyverklaring - door een product te kopen op de website.
3.4. Duur van de gegevensverwerking
       3.4.1. De verwerking van persoonlijke gegevens die de Gebruiker heeft ingediend door middel van aankoop begint bij de aankoop zelf en duurt tot het einde van de garantieperiode. De garantieperiode van de producten die te koop zijn op de Website is 5-10 jaar, die wordt bepaald door de fabrikant. De garantieperiode verschijnt op elk product.
       3.4.2. De bepalingen onder 3.4.1 hebben geen enkele invloed op de wettelijke bewaarplicht. In de door de Serviceprovider geëxploiteerde webshop worden de facturen die zijn uitgegeven op basis van de ingediende bestellingen geregistreerd en opgeslagen voor de wettelijk bepaalde periode (6-jaren).
3.5. Openbaarmaking van informatie over gebruikers- en gegevensverwerking
       3.5.1. We zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan andere partijen dan de serviceprovider en hun management; en gebruik uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden die zijn vastgelegd in.
       3.5.2. Online betaling
       De online betaling wordt gedaan via een door de gebruiker geselecteerde online interface. De dienstverlener verklaart dat hij de creditcardgegevens niet ziet en er geen toegang toe heeft; de gegevens verschijnen alleen in de door de gebruiker geselecteerde online betalingsinterface.
       3.5.2.1. De online betaling gebeurt via een online interface die door de gebruiker is geselecteerd. De serviceprovider verklaart dat zij geen toegang tot de creditcardgegevens zien en hebben; de gegevens verschijnen alleen binnen de online betalingsinterface die door de gebruiker is geselecteerd
      3.5.2.2. Voor de online betaling aanvaardt de Gebruiker dat zijn gegevens verwerkt via de aankoop worden overgedragen aan de exploitant van de online betaalinterface. Het doel van de overdracht is om transacties te erkennen, om de gebruiker te beschermen door middel van fraudebewaking en om doelen te bereiken die worden bepaald door de gegevensverwerking van de serviceprovider.
      3.5.2.3. Onze gecontracteerde partners voor online betalen:
     - PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luxemburg
     - Worldpay UK - The Walbrook Building, 25 Walbrook, Londen EC4N 8AF, VK
     3.5.3. Personal data-processors
     3.5.3.1. Om bestellingen en accounts te voltooien, kan de serviceprovider gebruik maken van gegevensverwerkers (bijvoorbeeld bezorgdiensten). Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gegevensverwerkingspraktijken van dergelijke partijen.
     3.5.3.2. Data Processors gebruikt:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Duitsland
     - DHL International UK - Southern Hub, Unit 1, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, VK
     - DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Italië
     - Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, VK
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Italië
     - Algemene logistieke systemen - Duitsland-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Duitsland
     - Netteszt Kft - 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21., Hongarije
     - Parcelforce Wereldwijd - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, VK
     - Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Verenigd Koninkrijk
     - TNT Express (VK) - House Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, VK
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Boedapest, Hongarije

4. GEGEVENSVERWERKING MET BETREKKING TOT INFORMATIE
4.1. Het doel van gegevensverwerking is om gebruikers de door hen gevraagde informatie te verstrekken vóór de aankoop. Dienstverlener zendt geen ongevraagde communicatie (bijv. Reclameboodschappen, reclamefolders) naar zijn e-mailadres.
4.2. Juridische grond voor gegevensverwerking: Gebruiker geeft zijn toestemming door vrijwillige inzending van persoonlijke gegevens bij het aanvragen van informatie of aanbieding.
4.3. De verwerkte gegevens omvatten de volgende persoonlijke gegevens:
- uw naam
- jouw e-mailadres
4.4. Duur van de verzameling en verwerking van gegevens: Serviceprovider slaat persoonlijke gegevens op die worden verzameld tijdens het aanvragen van informatie of aanbieden gedurende één jaar.
4.5. Openbaarmaking van uw informatie en gegevensverwerking: Service Provider zal uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan andere partijen dan de serviceprovider en hun management; en gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden die zijn bepaald in 4.1.

5. COOKIES
Dienstverlener kan cookies gebruiken om uw ervaring met de Website te verbeteren en te personaliseren. Cookies bieden informatie over de computer die door een bezoeker wordt gebruikt. Dienstverlener kan cookies gebruiken waar nodig om informatie over de computer van de Gebruiker te verzamelen om te helpen bij het verbeteren van de Website. Waar gebruikt, worden deze cookies gedownload naar uw computer en opgeslagen op de harde schijf van de computer. Dergelijke informatie zal u niet persoonlijk identificeren. Het zijn statistische gegevens. Deze statistische gegevens identificeren geen enkele persoonlijke informatie. We vereisen niet dat u cookies accepteert en u kunt cookies op elk gewenst moment uitschakelen. Volg de instructies in uw webbrowser om cookies uit te schakelen.

6. GOOGLE
6.1. Dienstverlener gebruikt Google Analytics, Google Remarketing, Conversies bijhouden van AdWords om het aantal bezoekers en bezoekersgedrag te meten (hoe lang ze op de Website doorbrengen, of het nieuwe of terugkerende bezoekers zijn, op welke pagina's ze klikken), reclame-efficiëntie en om te dragen uit statistische analyses.
6.2. Door de Website te gebruiken, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat programma's die worden vermeld onder 6.1 dit soort cookies op hun apparaat kunnen plaatsen en accepteren dat de Service Provider het gedrag van hun gebruikers bijhoudt en andere services gebruikt die door de programma's worden geboden.
6.3. Programma's die worden vermeld onder 6,1 verzamelen geen persoonlijke gegevens en kunnen geen gebruikers identificeren.
6.4. Verdere informatie over de verwerking van Google-gegevens: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. De gebruiker heeft het recht om de verzameling en opslag van cookies op elk moment van de link uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Dienstverlener kan bepaalde inhoud, producten, promoties van de Website of de Website zelf delen op facebook.com.
7.2. Dienstverlener verstrekt de informatie gevraagd door gebruikers via facebook.com, maar verzamelt geen gebruikersgegevens. Aangezien de gegevensverwerking op facebook.com wordt uitgevoerd, zijn de duur van de gegevensverwerking, rectificatie en verwijdering van gegevens onderworpen aan de privacyregels voor sociale media. Privacybeleid van Facebook is toegankelijk op http://www.facebook.com/about/privacy en
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Serviceprovider maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere partijen, behalve in gevallen waarin zij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Serviceprovider aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijke openbaarmaking.

9. DATAVEILIGHEID
Dienstverlener verklaart dat zij beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen heeft geïmplementeerd om de persoonlijk identificeerbare informatie onder hun controle te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. Al het personeel dat toegang heeft tot en verbonden is met de verwerking van de persoonlijk identificeerbare informatie van de Gebruiker is verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren.

10. GEBRUIKERSRECHTEN
10.1. Recht op informatie
Gebruiker heeft het recht om op elk moment geïnformeerd te worden over zijn persoonlijke gegevens en alle gerelateerde informatie die door de serviceprovider wordt verwerkt. Op verzoek van de Gebruiker is de Dienstverlener verplicht om informatie te verstrekken over de gegevens met betrekking tot de gebruiker, het doel van gegevensverwerking, juridische gronden, duur en over wie en met welk doel de gegevens worden vrijgegeven. Gebruiker is verplicht om de gevraagde informatie binnen 30 dagen na indiening schriftelijk te verstrekken.
10.2. Recht op rectificatie, wissen en verwerking beperken
         10.2.1. Gebruiker heeft op elk moment recht op rectificatie of verwijdering van abusievelijk opgeslagen gegevens. Serviceprovider wist gegevens binnen 15 werkdagen na het indienen van het verzoek- Het wissen is niet van toepassing op gegevensverwerking die wettelijk is geregeld (bijv. GAAP), deze worden door de serviceprovider opgeslagen tot de datum die is vastgelegd in de regelgeving.
        10.2.2. De gebruiker kan ook om de beperking van zijn gegevens vragen. Serviceprovider beperkt persoonlijke gegevens op verzoek van de gebruiker of als het wissen de wettelijke belangen van de gebruiker schendt in overeenstemming met de beschikbare informatie. Persoonlijke gegevens die op voornoemde manier zijn beperkt, kunnen worden verwerkt totdat het gegevensverwerkingsdoel dat het wissen beperkt, nog steeds bestaat.
        10.2.3. De serviceprovider brengt de gebruiker en degene aan wie deze gegevens zijn vrijgegeven ter verwerking over rectificatie, verwijdering of beperking op de hoogte. Kennisgeving kan worden opgeheven als deze geen inbreuk maakt op de wettelijke belangen van de Gebruiker met betrekking tot het doel van de gegevensprocessie.
        10.2.4. Ingeval de Serviceprovider niet voldoet aan het verzoek van de Gebruiker om rectificatie, verwijdering of beperking, moeten ze de feitelijke en juridische argumenten voor de weigering van rectificatie, wissing of beperking schriftelijk vrijgeven binnen 15 dagen nadat het verzoek is ontvangen.
10.3. Recht op bezwaar
Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Gebruiker is verplicht om het bezwaar te behandelen, een beslissing te nemen over de geldigheid ervan en de aanvrager zo snel mogelijk, maar niet langer dan 15 dagen na inzending op de hoogte te stellen.
10.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Gebruiker heeft het recht om van de Serviceprovider te verlangen dat deze hem een ​​kopie geeft van de persoonlijke gegevens die hij eerder heeft verstrekt. De gegevens moeten binnen 30-dagen na indiening worden verstrekt in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

10.5. Dienstverlener geeft alleen informatie vrij met betrekking tot de gegevensprocessie als de Gebruiker voldoende bewijsmateriaal verstrekt met betrekking tot zijn identiteit.

11. JURIDISCHE HANDHAVING
11.1. De gebruiker kan een klacht indienen op het onderstaande adres in het geval dat hij van mening is dat zijn persoonlijke gegevens verkeerd zijn gebruikt of dat de dienstverlener zijn verzoek niet heeft ingewilligd.

Senia G Ltd.
Kantoor 5, The Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Information Commissioner's Office (ICO).
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Hulplijn: 0303 123 1113 (vanuit het buitenland: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Gebruiker heeft het recht om zijn rechten voor de rechtbank te laten gelden voor het geval dat de aanbieder van diensten inbreuk maakt op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de gegevensverwerking of zijn verzoek niet heeft ingewilligd.

De privacyverklaring treedt in werking op 22 mei 2018.