en

ontwerp-radiator02

Informatie

1. INLEIDING
1.1. Senia G Ltd. (hierna: Serviceprovider) exploiteert haar webshop op de the-radiators.com website (hierna: Website). Door dit document informeert de serviceprovider de gebruiker over de voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring onthult de soorten informatie die de serviceprovider verzamelt, de praktijken om ze te gebruiken en de juridische opties die gebruikers hebben met betrekking tot het verzamelen van dergelijke informatie.
1.2. Serviceprovider - als gegevensverwerker - geeft aan gebonden te zijn aan de juridische inhoud van deze kennisgeving. Dienstverlener verbindt zich ertoe dat al zijn informatieverwerking en -beheer in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving.
1.3. Service Provider verwerkt alle persoonlijke informatie met de toestemming van gebruikers en volgens toepasselijke wetgeving.
1.4. Door gebruik te maken van, toegang te krijgen tot of het downloaden van de Website, stemt de Gebruiker in met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven).
1.5. De gegevensverwerkingsprincipes en -praktijken van de serviceprovider voldoen aan de nationale en Europese wetgeving, namelijk aan de Data Protection Act 1998 (DPA) en de General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.
1.6. Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens uitsluitend totdat zij het doel van het verzamelen en gebruiken van informatie hebben bereikt. Binnen het proces voldoen ze aan alle wettelijke verplichtingen.
1.7. Dienstverlener heeft beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijk identificeerbare informatie die zij beheren te beschermen en te beveiligen.
1.8. Gegevensbeschermingsregels en -voorschriften met betrekking tot de gegevensverwerkingspraktijken van de serviceprovider worden voortdurend bijgewerkt en zijn toegankelijk op de website.
1.9. Serviceprovider behoudt zich het recht voor om de huidige privacyverklaring bij te werken. Informatie over een dergelijke update zal op de Website worden gepubliceerd.

2. NAAM VAN DATA PROCESSOR
Senia G Ltd.
Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 4LZ
Tel.: + 44 (0) 239 216 0700
Referentienummer gegevensbescherming: ZA186554

3. GEGEVENSVERWERKING VAN AANKOPEN
3.1. Het doel van gegevensverwerking is om de bestelling, levering en facturering van producten besteld op de website van de serviceprovider te voltooien in overeenstemming met de bestaande wettelijke en garantieverplichtingen.
3.2. De persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken:
- uw naam
- uw post- / facturatieadres
- uw afleveradres (indien verschillend van postadres / factuuradres)
- jouw e-mailadres
- uw telefoonnummer (s)
3.3. Juridische basis van gegevensverwerking
3.3.1. Het verzamelen en verwerken van gegevens wordt onderhouden volgens de toestemming van de gebruiker en de nationale en Europese wetgeving.
3.3.2. De gebruiker geeft zijn / haar toestemming - na het lezen en accepteren van de huidige privacyverklaring - door een product te kopen op de website.
3.4. Duur van de gegevensverwerking
3.4.1. De verwerking van persoonlijke gegevens die de Gebruiker heeft ingediend door middel van aankoop begint bij de aankoop zelf en duurt tot het einde van de garantieperiode. De garantieperiode van de producten die te koop zijn op de Website is 5-10 jaar, die wordt bepaald door de fabrikant. De garantieperiode verschijnt op elk product.
3.4.2. De bepalingen onder 3.4.1 hebben geen enkele invloed op de wettelijke bewaarplicht. In de door de Serviceprovider geëxploiteerde webshop worden de facturen die zijn uitgegeven op basis van de ingediende bestellingen geregistreerd en opgeslagen voor de wettelijk bepaalde periode (6-jaren).
3.5. Openbaarmaking van informatie over gebruikers- en gegevensverwerking
3.5.1. We zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan andere partijen dan de serviceprovider en hun management; en gebruik uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden die zijn vastgelegd in.
3.5.2. Online betaling
De online betaling wordt gedaan via een door de gebruiker geselecteerde online interface. De dienstverlener verklaart dat hij de creditcardgegevens niet ziet en er geen toegang toe heeft; de gegevens verschijnen alleen in de door de gebruiker geselecteerde online betalingsinterface.
3.5.2.1. De online betaling gebeurt via een online interface die door de gebruiker is geselecteerd. De serviceprovider verklaart dat zij geen toegang tot de creditcardgegevens zien en hebben; de gegevens verschijnen alleen binnen de online betalingsinterface die door de gebruiker is geselecteerd
3.5.2.2. Voor de online betaling aanvaardt de Gebruiker dat zijn gegevens verwerkt via de aankoop worden overgedragen aan de exploitant van de online betaalinterface. Het doel van de overdracht is om transacties te erkennen, om de gebruiker te beschermen door middel van fraudebewaking en om doelen te bereiken die worden bepaald door de gegevensverwerking van de serviceprovider.
3.5.2.3. Onze gecontracteerde partners voor online betalen:
- PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luxemburg
- Worldpay UK - The Walbrook Building, 25 Walbrook, Londen EC4N 8AF, VK
3.5.3. Personal data-processors
3.5.3.1. Om bestellingen en accounts te voltooien, kan de serviceprovider gebruik maken van gegevensverwerkers (bijvoorbeeld bezorgdiensten). Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gegevensverwerkingspraktijken van dergelijke partijen.
3.5.3.2. Data Processors gebruikt:
- Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Duitsland
- DHL International UK - Southern Hub, Unit 1, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, VK
- DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Italië
- Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, VK
- Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Italië
- Algemene logistieke systemen - Duitsland-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Duitsland
- Netteszt Kft - 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21., Hongarije
- Parcelforce Wereldwijd - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, VK
- Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Verenigd Koninkrijk
- TNT Express (VK) - House Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, VK
- Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Boedapest, Hongarije

4. GEGEVENSVERWERKING MET BETREKKING TOT INFORMATIE
4.1. Het doel van gegevensverwerking is om gebruikers de door hen gevraagde informatie te verstrekken vóór de aankoop. Dienstverlener zendt geen ongevraagde communicatie (bijv. Reclameboodschappen, reclamefolders) naar zijn e-mailadres.
4.2. Juridische grond voor gegevensverwerking: Gebruiker geeft zijn toestemming door vrijwillige inzending van persoonlijke gegevens bij het aanvragen van informatie of aanbieding.
4.3. De verwerkte gegevens omvatten de volgende persoonlijke gegevens:
- uw naam
- jouw e-mailadres
4.4. Duur van de verzameling en verwerking van gegevens: Serviceprovider slaat persoonlijke gegevens op die worden verzameld tijdens het aanvragen van informatie of aanbieden gedurende één jaar.
4.5. Openbaarmaking van uw informatie en gegevensverwerking: Service Provider zal uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan andere partijen dan de serviceprovider en hun management; en gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden die zijn bepaald in 4.1.

5. COOKIES
Dienstverlener kan cookies gebruiken om uw ervaring met de Website te verbeteren en te personaliseren. Cookies bieden informatie over de computer die door een bezoeker wordt gebruikt. Dienstverlener kan cookies gebruiken waar nodig om informatie over de computer van de Gebruiker te verzamelen om te helpen bij het verbeteren van de Website. Waar gebruikt, worden deze cookies gedownload naar uw computer en opgeslagen op de harde schijf van de computer. Dergelijke informatie zal u niet persoonlijk identificeren. Het zijn statistische gegevens. Deze statistische gegevens identificeren geen enkele persoonlijke informatie. We vereisen niet dat u cookies accepteert en u kunt cookies op elk gewenst moment uitschakelen. Volg de instructies in uw webbrowser om cookies uit te schakelen.

6. GOOGLE
6.1. Dienstverlener gebruikt Google Analytics, Google Remarketing, Conversies bijhouden van AdWords om het aantal bezoekers en bezoekersgedrag te meten (hoe lang ze op de Website doorbrengen, of het nieuwe of terugkerende bezoekers zijn, op welke pagina's ze klikken), reclame-efficiëntie en om te dragen uit statistische analyses.
6.2. Door de Website te gebruiken, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat programma's die worden vermeld onder 6.1 dit soort cookies op hun apparaat kunnen plaatsen en accepteren dat de Service Provider het gedrag van hun gebruikers bijhoudt en andere services gebruikt die door de programma's worden geboden.
6.3. Programma's die worden vermeld onder 6,1 verzamelen geen persoonlijke gegevens en kunnen geen gebruikers identificeren.
6.4. Verdere informatie over de verwerking van Google-gegevens: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. De gebruiker heeft het recht om de verzameling en opslag van cookies op elk moment van de link uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Dienstverlener kan bepaalde inhoud, producten, promoties van de Website of de Website zelf delen op facebook.com.
7.2. Dienstverlener verstrekt de informatie gevraagd door gebruikers via facebook.com, maar verzamelt geen gebruikersgegevens. Aangezien de gegevensverwerking op facebook.com wordt uitgevoerd, zijn de duur van de gegevensverwerking, rectificatie en verwijdering van gegevens onderworpen aan de privacyregels voor sociale media. Privacybeleid van Facebook is toegankelijk op http://www.facebook.com/about/privacy en
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Serviceprovider maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere partijen, behalve in gevallen waarin zij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Serviceprovider aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijke openbaarmaking.

9. DATAVEILIGHEID
Dienstverlener verklaart dat zij beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen heeft geïmplementeerd om de persoonlijk identificeerbare informatie onder hun controle te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. Al het personeel dat toegang heeft tot en verbonden is met de verwerking van de persoonlijk identificeerbare informatie van de Gebruiker is verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie te respecteren.

10. GEBRUIKERSRECHTEN
10.1. Recht op informatie
Gebruiker heeft het recht om op elk moment geïnformeerd te worden over zijn persoonlijke gegevens en alle gerelateerde informatie die door de serviceprovider wordt verwerkt. Op verzoek van de Gebruiker is de Dienstverlener verplicht om informatie te verstrekken over de gegevens met betrekking tot de gebruiker, het doel van gegevensverwerking, juridische gronden, duur en over wie en met welk doel de gegevens worden vrijgegeven. Gebruiker is verplicht om de gevraagde informatie binnen 30 dagen na indiening schriftelijk te verstrekken.
10.2. Recht op rectificatie, wissen en verwerking beperken
10.2.1. Gebruiker heeft op elk moment recht op rectificatie of verwijdering van abusievelijk opgeslagen gegevens. Serviceprovider wist gegevens binnen 15 werkdagen na het indienen van het verzoek- Het wissen is niet van toepassing op gegevensverwerking die wettelijk is geregeld (bijv. GAAP), deze worden door de serviceprovider opgeslagen tot de datum die is vastgelegd in de regelgeving.
10.2.2. De gebruiker kan ook om de beperking van zijn gegevens vragen. Serviceprovider beperkt persoonlijke gegevens op verzoek van de gebruiker of als het wissen de wettelijke belangen van de gebruiker schendt in overeenstemming met de beschikbare informatie. Persoonlijke gegevens die op voornoemde manier zijn beperkt, kunnen worden verwerkt totdat het gegevensverwerkingsdoel dat het wissen beperkt, nog steeds bestaat.
10.2.3. De serviceprovider brengt de gebruiker en degene aan wie deze gegevens zijn vrijgegeven ter verwerking over rectificatie, verwijdering of beperking op de hoogte. Kennisgeving kan worden opgeheven als deze geen inbreuk maakt op de wettelijke belangen van de Gebruiker met betrekking tot het doel van de gegevensprocessie.
10.2.4. Ingeval de Serviceprovider niet voldoet aan het verzoek van de Gebruiker om rectificatie, verwijdering of beperking, moeten ze de feitelijke en juridische argumenten voor de weigering van rectificatie, wissing of beperking schriftelijk vrijgeven binnen 15 dagen nadat het verzoek is ontvangen.
10.3. Recht op bezwaar
Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Gebruiker is verplicht om het bezwaar te behandelen, een beslissing te nemen over de geldigheid ervan en de aanvrager zo snel mogelijk, maar niet langer dan 15 dagen na inzending op de hoogte te stellen.
10.4. Recht op gegevensoverdracht
Gebruiker heeft het recht om van de Serviceprovider te verlangen dat deze hem een ​​kopie geeft van de persoonlijke gegevens die hij eerder heeft verstrekt. De gegevens moeten binnen 30-dagen na indiening worden verstrekt in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

10.5. Dienstverlener geeft alleen informatie vrij met betrekking tot de gegevensprocessie als de Gebruiker voldoende bewijsmateriaal verstrekt met betrekking tot zijn identiteit.

11. JURIDISCHE HANDHAVING
11.1. De gebruiker kan een klacht indienen op het onderstaande adres in het geval dat hij van mening is dat zijn persoonlijke gegevens verkeerd zijn gebruikt of dat de dienstverlener zijn verzoek niet heeft ingewilligd.

Senia G Ltd.
Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 4LZ
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Information Commissioner's Office (ICO).
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Hulplijn: 0303 123 1113 (vanuit het buitenland: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Gebruiker heeft het recht om zijn rechten voor de rechtbank te laten gelden voor het geval dat de aanbieder van diensten inbreuk maakt op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de gegevensverwerking of zijn verzoek niet heeft ingewilligd.

De privacyverklaring treedt in werking op 22 mei 2018.

Wilt u meer te kopen dan 4 radiatoren? Wij geven u kortingen.

Schrijf ons de volgende informatie:

- Naam van de radiatoren

- Maten

- Kleuren

Wij geven u de speciale prijzen in 24 uur. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Mocht u technische vragen hebben of verdere informatie kunt u contact met ons op via e-mail in een Europese taal:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Maak gebruik van de ondersteunde talen wanneer u contact met ons op:

Engels:

+ 44 7421985346, + 44 2392160700
Maandag - vrijdag 09: 00-16: 00
https://design-radiator.co.uk

Duits:

+ 49 1765 7627611,
Maandag - vrijdag 09: 00-16: 00
https://design-radiatoren.de

Frans:

+ 33 752714610; + 33 80502223 + 32 4773 09361 (België)
Maandag - vrijdag 10: 00-14: 00
https://radiateur-magasin.fr

Zweeds:

+ 46 761 777097
Maandag - vrijdag 9: 00-17: 00
https://design-radiator.se

Hongaars:

+ 36 30 525 5005
Maandag - vrijdag 9: 00-17: 00
https://design-radiator.hu

Roemeense:

+ 40 754 431135
Maandag - vrijdag 10: 00-18: 00


Adres:
Senia Group
Eenheid 22 B. Business Park,
Coombe Hill Road,
East Grinstead,.West Sussex
RH19 4LZ
Verenigd Koninkrijk
+ 44 7421985346, + 44 2392160700
Senia Group kicsi

w-

z GB z DE z FR

Engels Deutsch Français

1. GEBRUIK VAN "THE-RADIATORS.COM"
1.1 Deze pagina bevat informatie over de voorwaarden voor aankopen van Senia Group Ltd, handelend onder de the-radiators.com (Bedrijfsnummer: 9927154. BTW: 256 6136 94). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van goederen / producten van the-radiators.com. Door de toegang tot onze website en / of het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met één van de voorwaarden en het beleid hieronder of binnen de website ingesteld om te worden gebonden. Niets in deze omstandigheden van invloed op uw rechten als consument. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u uw bestelling met the-radiators.com.
1.2 The-radiators.com, Naar eigen goeddunken kan veranderen, wijzigen, toevoegen of verwijderen van deze voorwaarden op elk moment en daarom is het belangrijk om deze elke keer dat u leest een bestelling te maken.

2. CONTRACT en de betalingsvoorwaarden
2.1 Wanneer u uw bestelling stuurt u een automatische e-mail die bevestigt dat uw bestelling is ontvangen ontvangen en u de betaling heeft gedaan, maar nog niet het sluiten van de koopovereenkomst door het aanvaarden van dit aanbod om te kopen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan deze voorwaarden.
2.2 Orders geplaatst via de website vormen een aanbod om een ​​product te kopen. Het wordt aanvaard voor elk product als wij sturen u een tweede e-mail binnen 3 werkdagen te bevestigen dat de bestelling is ontvangen. Onze aanvaarding van uw bestelling brengt in het bestaan ​​van een juridisch bindend contract tussen ons. We behouden ons het recht om een ​​bestelling om welke reden weigeren.
2.3 De te betalen voor goederen die je bestelt de prijzen zijn vermeld in onze website. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.
2.4 Wij zullen uw rekening voor de betaling in rekening brengen na ontvangst van uw bestelling. the-radiators.com kan niet een bestelling te aanvaarden totdat volledige betaling is ontvangen voor alle producten en alle aanverwante verzendkosten.
2.5 Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Waar is het niet mogelijk om uw bestelling om goederen van de specificatie en beschrijving kopen tegen de aangegeven prijs te accepteren, zullen wij u adviseren per email en geven u de mogelijkheid van de aankoop van de goederen op de juiste prijs vermeld in de e-mail of te annuleren. Als u uw bestelling te annuleren en u al betaald, krijgt u een terugbetaling te ontvangen.

3. Levering en retourzending
3.1 Alle leveringsschema's en kosten worden duidelijk weergegeven in de productbeschrijvingen of 'Aankoop en levering' menu punt.
3.2 Standaard levering is beschikbaar voor alle Europese Unie (EU) adressen.
3.3 We zullen de goederen te leveren aan het adres dat u opgeeft voor de levering van uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres juist is. Eventuele wijzigingen in uw afleveradres na uw bestelling is verwerkt voor verzending kan leiden tot extra administratieve lasten.
3.4 Wanneer uw bestelling bestaat uit een mix van producten met verschillende levertijden, zal de langste doorlooptijd van toepassing op de gehele bestelling.
3.5 Specifieke levertijd kan niet worden gegeven. Levering is in werkdagen, maandag tot vrijdag 8am te 5pm. Dit wordt bevestigd door the-radiators.com. Levering is alleen in de straatpoort locatie. Vanwege de verzekeringsrichtlijnen mogen de bestuurders - die zelf de leveringen doen - niet langer de radiator (en) dragen. U moet ervoor zorgen dat er genoeg mensen beschikbaar zijn op het afleveradres om de radiator (en) te dragen. Aangezien bestuurders niet verzekerd zijn om hun voertuigen op andere wegen dan openbare wegen te nemen, worden leveringen alleen naar het dichtstbijzijnde toegankelijke punt verricht. Gelieve ons op de hoogte te stellen van ongewone omstandigheden met betrekking tot de toegang tot uw verzendadres.
3.6 Wanneer een leveringsdatum is geregeld, zorg er dan voor dat u of uw erkende agent op uw adres ter beschikking staat om de levering te accepteren. Als onze leveringsagent aankomt en er niemand beschikbaar is om te accepteren, voldoet u helaas nog een bezorgkosten of u moet de goederen ophalen op een door de leverancier verstrekte adres.
3.7 Alvorens te ondertekenen voor goederen, zorg er dan voor dat alle producten zorgvuldig zijn gecontroleerd voor eventuele koerierschade. Als u enige kleine schade op de verpakking ziet, moet u het onvermijdelijk registreren op het afleverblad (beschrijf de schade in detail). Neem alsjeblieft foto's en houd de verpakking ook. In geval van onwaarschijnlijke schade moet u de beschadigde goederen terugsturen.
3.8 Controleer uw product altijd binnen 24 uur na ontvangst. Als het product wordt gevonden te zijn beschadigd of er iets ontbreekt ons onmiddellijk en zeker mee binnen 24 uur van levering. Gebrek aan ons te melden binnen 24 uur van enige discrepantie, fout of schade in e-mail kan aanspraken vervallen.
3.9 Gelieve geen goederen die beschadigd lijken te installeren. Als u de goederen te installeren, wordt u geacht ze te hebben aanvaard.
3.10 U wordt geadviseerd een installateur of aannemer niet te boeken totdat uw goederen zijn aangekomen en zijn gecontroleerd. The-radiators.com is niet aansprakelijk voor de installateur of de aannemer de kosten, gevolgschade of schadevergoeding in any way.
3.11 The-radiators.com zal alles in het werk om goederen te leveren op de datum of binnen de genoemde data te maken, maar dergelijke data zijn slechts een richtlijn en the-radiators.com is niet aansprakelijk op enigerlei wijze worden gehouden als gevolg van vertraagde leveringen die buiten onze controle.

4. Intrekking en wijziging
4.1 De radiatoren geleverd door the-radiators.com individueel vervaardigd, op maat gemaakt op basis van de grootte en kleur specificaties van de klant. Daarom kunt u uw speciaal gemaakt op maat bestelling niet annuleren. Houdt u er rekening mee dat uw recht om goederen die door de wet terug te keren is niet van toepassing op dit contract waar de goederen zijn niet-voorraadartikelen en zijn vervaardigd voor u en aangepast aan uw specificaties.
4.2 kleuren kunnen iets anders verschijnen dan die op een pc of een mobiel apparaat scherm door verschillen van monitor instellingen. Bestellingen voor op maat gemaakte producten, waaronder RAL Classic Colors, eenmaal erkend door the-radiators.com kan niet worden geannuleerd.
4.3 The-radiators.com behoudt zich het recht voor om het contract tussen ons te annuleren - zelfs nadat wij u een bestellingsbevestigings email hebben verzonden als:
- Wij niet leveren in uw omgeving; of
- Één of meer van de goederen die u besteld werd opgenomen op een verkeerde prijs als gevolg van een typefout of een fout in de prijsinformatie door ons ontvangen van onze fabrikanten; of
- De fabrikant niet in staat is om de bestelde radiator te leveren als gevolg van technische of andere redenen.
4.4 Als wij uw contract annuleren the-radiators.com zult u op de hoogte via e-mail en zal aan uw account elk bedrag zo snel afgetrokken door ons van uw credit card mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding-krediet opnieuw.
4.5 Je hebt het recht om te wijzigen uw gemaakt op maat bestelling binnen 3 dagen. U moet ons te melden via e-mail als u wilt wijzigen van uw contract.
4.6 The-radiators.com zult u op de hoogte in de e-mail over de aanvaarding van de gewijzigde overeenkomst en over eventuele nieuwe staat (zoals de prijs, verzendkosten of deadline). Je hebt het recht om de gewijzigde omstandigheden, in welk geval de oorspronkelijke overeenkomst / bestelling wordt hersteld te weigeren; de scheepvaart termijn echter veranderen.
4.7 U kunt uw bestelling met betrekking tot de grootte, kleur, oriëntatie en de accessoires van de radiator te wijzigen. U kunt wijzigen van het type brandstof van bepaalde radiator modellen. Het model en materiaal van de radiator kan worden gewijzigd.
4.8 Als u uw bestelling te wijzigen, kunt u vinden er wijzigingen in uw levering tijdschaal en / of de prijs die u betaalt voor het item. U betaalt de verkoopprijs op de dag dat u de bestelling te wijzigen. Indien de wijziging leidt tot een lagere verkoopprijs, the-radiators.com betalen u het verschil binnen 30 dagen.

5. GARANTIE
5.1 Alle radiatoren gekocht the-radiators.com zijn gedekt door een garantie van de fabrikant. U zult de garantieperiode in het product beschrijving.
5.2 In geval van een defect product the-radiators.com De fabrikant van het probleem in kennis. De fabrikant is verantwoordelijk voor de reparatie van het defecte product of de levering van een kosteloze vervanging binnen de garantieperiode. Het wordt bepaald bij de keuze van de fabrikant over welke actie moet worden ondernomen.
5.3 Het defect product wordt verzonden van uw huis naar de fabrikant door the-radiators.com. U moet ervoor zorgen dat het defecte product van het verwarmingssysteem en de muur wordt verwijderd, veilig is verpakt voor verzending en het gerepareerde of vervangende product is geïnstalleerd. The-radiators.com is alleen aansprakelijk voor de levering van het defect product aan de fabrikant en de levering van het gerepareerde of vervangende product terug naar uw huis.
5.4 Wanneer de garantietermijn van het gehele product is verlopen, de garantieperiode van de gerepareerde delen vervalt op hetzelfde moment. Hetzelfde geldt voor volledige vervanging ook.
5.5 De garantie is alleen geldig en afdwingbaar als het probleem zich voordoen binnen de garantieperiode onmiddellijk of binnen een redelijke termijn wordt gerapporteerd na de ontdekking van het gebrek of storing in e-mail naar the-radiators.com.
5.6 Alle garantievoorwaarden worden ongeldig als u of een derde partij maakt reparatie of wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
5.7 Deze garantie sluit defecten als gevolg van mechanische schade, daden van God, verkeerd gebruik, misbruik, transport en opslag schade, verwaarlozing, wijziging, verandering, onjuiste installatie, chemisch agressieve milieu en vervuiling door een verkeerde vloeistoffen of andere elementen. De garantie sluit ook benodigdheden (bv afdichtingen), schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-standaard verwarmen medium (bijvoorbeeld gebruikt water) in het schade-systeem, slib en corrosie veroorzaakt door onjuiste reiniging en onderhoud.
5.8 In het geval van klachten over warmteafgifte moet je de juiste omstandigheden (vereist door de controle-instantie) voor de inspectie op het terrein te bieden.
5.9 The-radiators.com wijst elke aansprakelijkheid voor reparatiekosten, fout inspectie kosten en gevolgschade of schadevergoeding veroorzaakt door ongeautoriseerde demontage van het systeem.
5.10 Wanneer een geldige claim ten aanzien van een van de goederen die is gebaseerd op een gebrek in de kwaliteit of de staat van de goederen of hun falen specificatie voldoen (anders dan ten aanzien van een op maat gemaakte specificatie) om kennis wordt gesteld the-radiators.com in overeenstemming met deze leveringsvoorwaarden, the-radiators.com is gerechtigd de goederen (of het betreffende onderdeel) gratis te vervangen of, naar eigen goeddunken, u de prijs van de goederen (of een evenredig deel van de prijs) terugbetalen, maar wij hebben u niet meer aansprakelijk .

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De veiligheidskennisgeving in het aanhangsel van de Algemene Voorwaarden vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Bij aankoop, door de Algemene Voorwaarden te accepteren, erkent u dat u op de hoogte bent van de voorschriften die zijn vastgelegd in de Veiligheidskennisgeving en accepteren dat u voldoet aan de voorwaarden. Senia G Ltd weigert enige aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade veroorzaakt door uw naleving van de voorschriften.
6.2 Beide partijen zijn slechts aansprakelijk op grond van deze overeenkomst voor de verliezen, die een redelijkerwijs te verwachten gevolg van de relevante contractbreuk zijn. Geen van beide partijen zal enige aansprakelijkheid jegens de andere partij voor een claim van verlies van winst.
6.3 We zullen niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van een schending van het contract door ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolgschade voor u en / of verlies van of schade aan eigendommen van derden . In ieder geval is onze aansprakelijkheid jegens u direct voortvloeien uit onze nalatigheid zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de goederen.
6.4 U moet observeren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het verkrijgen van alle benodigde douane, de invoer of andere vergunningen om goederen te kopen van onze site. De invoer of uitvoer van bepaalde van onze goederen aan u kan worden verboden op bepaalde nationale wetten. Wij maken geen vertegenwoordiging en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de export of import van de goederen die u koopt.
6.5 Houd er rekening mee dat je nodig hebt om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en eventueel je verantwoordelijk voor alles dat alleen gekwalificeerde handelaars worden ingezet om gekocht van onze site producten te installeren. The-radiators.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig installatie of gevolgschade of letsel veroorzaakt de installatie van beschadigde radiatoren.

BIJLAGE

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om ongelukken te voorkomen houden aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
Installatie en onderhoud van RADIATOREN
• Alle radiatoren dienen te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkende professional, die wettelijke garantie biedt voor de uitgevoerde werkzaamheden.
• De radiatoren moeten uitsluitend worden geïnstalleerd door gecertificeerde uitrusting van de fabrikant.
• De radiator moet goed aan de muur worden bevestigd; als radiatoren zijn erg zwaar, uit de muur gescheurd, kunnen ze grote schade doen en mensen in de buurt ernstig verwonden.
• Radiatoren kunnen worden bevestigd aan muren die hun gewicht kunnen dragen. Te dunne en gipswanden moeten vóór de installatie door een professional worden versterkt.
• Gebruik de radiatoren strikt volgens hun doel.
• Radiatorhouders zijn ontworpen om het gewicht van de radiator veilig te dragen; Om die reden zet er nooit extra gewicht op, vastklampen of leunen, zitten of staan ​​er even op voor een seconde.
• De radiator mag niet achter of onder meubilair of ander obstakel geplaatst worden voor de luchtcirculatie.
• De radiator kan beschadigd raken door mechanische kracht, veroorzaakt door harde voorwerpen, dus vermijd dit op alle manieren.
• Als u schade, breuk, enz. Op de radiator ziet, moet u deze onmiddellijk uitzetten of de verwarming uitzetten. Bij elektrische en hybride radiatoren ontkoppelt u het apparaat tegen elektriciteit.
HOT WATER RADIATOREN
• Foutieve of beschadigde radiatoren kunnen warm water lekken, waardoor ernstige brandwonden kunnen ontstaan. Als u niet kunt wachten tot het afkoelt, raakt u de grote radiator met de grootste zorg.
ELEKTRISCHE EN HYBRIDRADIATORS
• Elektrische en hybride radiatoren moeten met dezelfde voorzichtigheid en veiligheidsmaatregelen als alle andere huishoudelijke apparaten worden behandeld.
• Houd het elektrisch snoer intact. Snoeren mogen niet in contact komen met de hete radiator.
• Elektrische / hybride radiatoren in kamers met stromend water kunnen alleen worden geïnstalleerd in gebieden die worden bepaald door de IP-code die bij elke elektrische / hybride radiator wordt geleverd. De tekening van de IP-zones kan ook bij deze modellen worden gevonden. (De IP-code, International Protection Marking, IEC-standaard 60529, soms geïnterpreteerd als Ingress Protection Marking, classificeert en classificeert de mate van beveiliging tegen intrusion (lichaamsdelen zoals handen en vingers), stof, toevallig contact en water door mechanische behuizingen en elektrische behuizingen.)
GLAS EN SPIEGEL RADIATOREN
• Hoewel gehard glas, gebruikt voor glas- en spiegelradiatoren, veelvuldig sterker is dan floatglas en voldoet aan de EU-normen, is het blijkbaar niet onbreekbaar, daarom moet het voorzichtig zijn (ondanks het feit dat, wanneer het gebroken is, het meestal inbreekt kleine fragmenten, die minder kans hebben op ernstig letsel).
• Laat geen mechanische kracht door harde en scherpe voorwerpen het oppervlak van de glazen / spiegel beschadigen.
KINDER VEILIGHEID
• Zorg ervoor dat de kinderen niet in de buurt van de radiator zijn begeleid, tenzij de verwarmingstemperatuur laag is ingesteld. Aangezien het lichaamsoppervlak van een kind groter is dan die van een volwassene, en hun huid aanzienlijk dunner is, kan een warme radiator of warm water uit een beschadigde radiator ernstiger brandwonden veroorzaken.
• Sommige radiatormodellen hebben scherpe randen, die ook kinderen kunnen veroorzaken. Om deze reden, als u bij kinderen woont, of kinderen zonder toesig hebt, installeer u alleen radiatoren met afgeronde randen.
• Houd kinderen weg van het snoer van de elektrische / hybride radiator. De beste oplossing is draden verborgen in de muur of het gebruik van de kabelhoes.

Alstublieft contact op te nemen Als u vragen hebt over deze voorwaarden of als u opmerkingen of klachten op of over onze website.

om in een PDF-formaat

z GB z DE

Engels Deutsch

Om ongelukken te voorkomen houden aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Installatie en onderhoud van RADIATOREN
• Alle radiatoren moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een gecertificeerde professional, die voorziet wettelijke garantie voor het werk.
• De radiatoren mogen uitsluitend worden gemonteerd door gecertificeerde hulpstukken die door de fabrikant.
• De radiator dient goed te zijn bevestigd aan de wand; radiatoren zijn erg zwaar, gescheurd uit de muur kunnen ze grote schade te doen en mensen in de buurt ernstig letsel oplopen.
• Radiatoren kan worden bevestigd aan muren die hun gewicht kunnen dragen. Te dun en gipsplaten muren moeten worden versterkt door een professionele voor de installatie.
• Gebruik de radiatoren strikt volgens hun doel.
• Radiator houders zijn ontworpen om veilig te dragen het gewicht van de radiator; om die reden nooit enige extra gewicht op zetten, klampen zich vast aan het of mager, zitten of staan ​​op het zelfs voor een tweede.
• De radiator mag niet achter of onder meubels of andere obstakels worden geplaatst voor de circulatie van de lucht.
• De radiator kan worden beschadigd door mechanische kracht veroorzaakt door harde voorwerpen, dus vermijd deze met alle middelen.
• Als u enige schade, breuk, etc. op de radiator ziet, onmiddellijk uitschakelen of uitschakelen van de verwarming. In het geval van elektrische en dual fuel radiatoren koppelt het apparaat van elektriciteit.

HOT WATER RADIATOREN
• Defecte of beschadigde radiator kan heet water lekken, wat kan leiden tot ernstige brandwonden. In het geval dat u niet kunt wachten tot deze is afgekoeld contact met de hete radiator met de grootst mogelijke zorg.

ELEKTRISCHE EN Dual Fuel RADIATOREN
• elektrisch en dual fuel radiatoren worden behandeld met dezelfde mate van voorzichtigheid en veiligheidsmaatregelen als andere huishoudtoestellen.
• Houd het netsnoer intact. Snoeren mogen niet in contact komen met de hete radiator.
• Elektrische / dual fuel radiatoren in kamers met stromend water kan alleen worden geïnstalleerd in de gebieden bepaald door het IP-code die bij elke elektrische / dual fuel radiator. De IP zones tekening zich ook met deze modellen. (Het IP-Code, International Protection Marking, IEC-standaard 60529, soms geïnterpreteerd als Ingress Protection Markering, classificeert en de tarieven van de mate van bescherming tegen inbraak (lichaamsdelen zoals handen en vingers), stof, toevallig contact, en het water met behulp van mechanische behuizingen en elektrische schakelkasten.)

safetypicture

Zone1 - Kan niet worden geïnstalleerd elektrische radiatoren met thermostaat of met aan / uit-schakelaar!

Zone2 - De elektrische radiatoren kan worden geïnstalleerd IPX4 bescherming.

GLAS EN SPIEGEL RADIATOREN
• Hoewel gehard glas, gebruikt voor glas en spiegel radiatoren, is vele malen sterker dan floatglas en voldoet aan de EU-normen, het is blijkbaar niet onbreekbaar, dus het moet voorzichtig (ondanks het feit dat, wanneer gebroken, het meestal zal breken in kleine fragmenten, die minder kans op ernstig letsel veroorzaken.).
• Laat geen mechanische kracht veroorzaakt door harde en scherpe voorwerpen schade aan het oppervlak van het glas / spiegel.

KINDER VEILIGHEID
• Tenzij de verwarming temperatuur is laag ingesteld ervoor te zorgen dat kinderen onder toezicht in de buurt van de radiator. Aangezien het lichaamsoppervlak van een kind groter dan die van een volwassene, en hun huid aanzienlijk dunner kan een hete radiator of warm water uit een beschadigde radiator ernstige brandwonden doen hen.
• Sommige radiator modellen hebben scherpe randen, die ook verwondingen aan kinderen kan veroorzaken. Om deze reden, als je leeft met kinderen, of heeft u kinderen rond zonder toezicht, installeer alleen radiatoren met afgeronde hoeken.
• Houd kinderen uit de buurt van het snoer van de elektrische / dual fuel radiator. De beste oplossing is verborgen draden in de wand of het gebruik van koord deksel.

▪ Alle prijzen op onze website zijn in EURO en inclusief BTW.

▪ Betaling: overschrijving, creditcard of pinpas via onze betalingsprovider (PayPal). Alle transacties worden gecodeerd via SSL en zijn als gevolg 100% veilig.

▪ Betaling gegevens zoals creditcardnummers worden rechtstreeks geleverd aan PayPal. We hebben geen dergelijke informatie te ontvangen.

▪ We zullen nooit vragen om creditcardgegevens en we vragen dat je ze niet moet uitwijzen op welke wijze dan www.the-radiators.com.

Wij leveren aan: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Gibraltar, HongarijeIerland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegowina, Macedonië, Noorwegen, San Marino, Servië, Zwitserland, Ukraina.

▪ STANDAARD 'A' verzendkosten: 0 € (Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Slovenië, Zweden, Verenigd Koninkrijk)

▪ STANDAARD 'B' verzendkosten: 29 € (Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Estland, Griekenland, Ierland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Monaco, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Spanje, Zwitserland) - Gratis levering voor bestellingen van meer dan 2000 €!

▪ STANDAARD 'C' verzendkosten: 59 € (Cyprus, Gibraltar, Finland, Malta, Noorwegen) - Gratis levering voor bestellingen van meer dan 2000 €!

▪ STANDAARD 'D' verzendkosten: 79 (Oekraïne) - Gratis levering voor bestellingen van meer dan 2000 €!

▪ STANDAARD 'E' verzendkosten: 100 € (Zwitserland)

Andere landen: gelieve ons te contacteren via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

▪ Verenigd Koninkrijk HIER, Duitsland en Oostenrijk HIER, Frankrijk en België HIER

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Senia Group kicsi

RAL CLASSIC kleurenkaart:

Ral Classic Colours M

om in een PDF-formaat

RAL CLASSIC SMALL kleurenkaart:

ral klassieke kleine kleur M om in een PDF-formaat

STONE RADIATORS 'kleurenkaart:

steenkleuren M

om in een PDF-formaat

GIETIJZEREN speciale kleurenkaart:

gietijzer kleuren M

om in een PDF-formaat

GLASS kleurenkaart alleen voor Dream & Dream Bath modellen:

droom radiatoren glaskleuren M

houtsoorten (alleen voor Monsoon modellen):

houtsoorten in kaart M

om in een PDF-formaat

U kunt de radiator kleur uit 200 RAL Classic kleuren te kiezen. Wij bieden u rood radiator, zwarte radiator, room radiator, beige radiator, radiator wit, grijs radiator, roze radiator, geel radiator, radiator groen, blauw radiator, oranje radiator zonder extra kosten.